Fred Industrial

Especialistes a realitzar instal·lacions per a naus industrials, amb processos de producció que requereixin d’un sistema de refrigeració. Donant la millor solució per a cada cas.

Realitzem muntatges de plantes refredadores, forns d’assecat, climatització de naus mitjançant refredament adiabàtic, refrigeració de quadres elèctrics, etc…

Sabem l’important que és la refrigeració industrial. Les fallades de les plantes enfriadoras, càmeres, forns i qualsevol altra màquina, poden provocar interrupcions de producció. Provocant gravíssims problemes econòmics. És per això que Egarclima, ha de garantir als seus clients una intervenció en terminis inferiors a 24 h.

Necessites un professional que t’assessori sobre els nostres serveis?